Aalborg Godsbaneareal

Ny bydel i Aalborg står klar til næste skybrud

I Aalborg står den helt nye bydel Godsbanearealet klar til at håndtere de skybrud og ekstreme regnmængder, som er konsekvenserne af de globale klimaforandringer
Regnen plaskede ned over Godsbanearealet i Aalborg tirsdags, da POLYFORM Arkitekter og ingeniørvirksomheden Niras gennemgik den færdigbyggede første etape af områdets friarealer med bygherren Grundejerforeningen Godsbanearealet og entreprenøren A. Enggaard – og vejrguderne kunne ikke have valgt et mere passende vejr til begivenheden. Den nye bydel er nemlig bygget op om omfattende regnvands- og skybrudsløsninger, som forhindrer regnvand i at oversvømme Aalborg Kommunes kloaksystemer.

Bygget op omkring regnvandshåndtering
Ifølge lokalplanen for området må kun 1 liter vand per sekund per hektar løbe igennem afløbene fra Godsbanearealet, hvilket stiller store krav til regnvandshåndteringen på selve arealet. POLYFORM og Niras har derfor skabt en plan for området hvor vandet opsamles i bassiner og kanaler på området hvor vandets vej ud til de offentlige afløb forsinkes og på den måde overholdes lokalplanens krav. Regnvandshåndteringen er tænkt ind i alle dele af arealets udformning: Bygningerne har grønne tage som ligeledes forsinker regnvandets vej mod kloaksystemerne og sportsbaner, græsplæner og bassiner er placeret i niveauer, så de danner bassiner, der kan opmagasinere regnvand i ekstreme skybrudssituationer.

Studenterbydel
Udover regnvand vil Godsbanearealet også komme til at facilitere store mængder aalborgensiske studerende, som vil læse på VUC, SOSU-uddannelserne og Aalborg Studenterkursus, som alle får til huse i den nye bydel, ligesom ungdoms- og famileboliger og erhvervslejemål vil blive bygget i de efterfølgende faser af områdets udvikling. Godbanearealet i Aalborg videreudvikles over den næste række år.   


 

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K