Byområder

Forsinkelse af regnvand i Tommy Troelsens Park, Vejle

Risvangen, Aarhus

Skovkvarteret Middelfart

Glisholm Sø, Odense

Gedvad, Gladsaxe

Bykvarteret, Middelfart

Allekvarteret Middelfart

Opsamling og nedsivning af regnvand i regnbede på Skovskolen, Nødebo

Regnvandsmagasinering i Scandiagade, København

Regnvandsmagasin under Langelandsplads, Frederiksberg

Nedsivning af regnvand i De gamles By, København

Nedsivning af regnvand i regnbede i Bryggervangen/Sct. Kjelds Kvarter, København

Afkobling af vejvand på VANDVEJEN i Låsby

LAR i Rudersdal Kommune

Nedsivning og afledning af regnvand på Tåsinge Plads, København

Forsinkelse af regnvand i Sønderborg i de 5 haver

Nedsivning af regnvand i regnbed på Stig Lommers Plads, Frederiksberg

Lindevangsparken, Frederiksberg

Arwos Landsbyen

Baunebakken

Doktorhaven. LAR i nyt boligkvarter

Egelundsparken. Håndtering af afkoblet regnvand

Fredericia - ny dagsorden for lokal anvendelse af regnvand (LAR)

Godsbanearealet – en ny LAR-bydel i Aalborg

Hedevænget. Kan regnvandet afkobles? Pilotprojekt

Ishøj Kommune. Begrænsning af afløb fra hver parcel med vandbremser

Klimatilpasning af Kongebrokvarteret i Middelfart

LAR i Dahlsvej-kvarteret Odense

LAR i Risvangen-Vorrevangen Aarhus

LAR i Stenløse Syd

LAR-løsninger på Odense Universitetshospital

Musicon, Roskilde Scaterpark, magasinering til ekstremregn

Nedsivning af regnvand, Tankefuld Svendborg

Nordhavn - en bæredygtig ny bydel

Nyt klimakvarter på Østerbro, København

Pilebroen i Allinge. Afkobling af tagvand i eksisterende område

Regnvand håndteres lokalt i Anebjerg ved Skanderborg

Separatkloakering i Grønnemosekvarteret

Trekroner. Synlig afledning af regnvand

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K