Forhandlere

Forhandlere/producenter

Regnvandstanken (regnvandsanlæg)

Absorbenta Miljö AB (filtre til rensning af regnvand)

ACO Nordic A/S (afløbsrender, faskiner, bassinløsninger)

AgroTech A/S (testcenter for grønne miljøer)

Betongruppen RBR A/S (permeable belægninger)

BY BANG A/S (Plantekasser, kantsætning, græsarmering og uderumsinventar)

Byggros A/S (geotextiler, grønne tage, afløbsrender, græsarmering)

Climatico (flade regnvandstanke mv.)

Dansand A/S (LAR projekter, rensning af vejvand, filter-jorde, sand, ler, Vadi, Olivin, adsorption af tungmetaller og organiske miljøgifte som PCB, TBT, PAH, fosfater etc.)

Dansk Regnvandsstyring (LAR projekter)

Enregis  (Faskiner, nedsivning, opsamling og forsinkelse; vandrensning)

Excellent systems A/S (afstandsstykker til permeable belægninger)

EXPO-NET (faskiner, bassinløsninger)

FlexiClean (filtre til rensning af regnvand)

Gammelrand (belægningssten beregnet for nedsivning af regnvand (drænsten), betonrør og brønde

Genvand ApS (udstyr til opsamling og genbrug af regnvand, herunder professionel rådgivning)

Green & Blue (græsarmering, faskiner, regnvandsanlæg)

GREEN FORTUNE (plantevægge)

GreenMax (bærende faskiner, beskyttelse af natur og infra, stormwatermanagement)

GrowTex (grønne tage)

IBF (permeable befæstelser, udskillere, betonrende, udsivningsrør/-brønde)

INJA miljøteknik a/s (udskillere, regnvandsanlæg, grønne tage)

Jord & Grus ApS (permeable fliser og belægningssten)

JunckerHaven (svømmesøer, håndtering af regnvand mv.)

KWH Pipe (faskiner, bassinløsninger mv.)

LYKKEGAARD A/S (skybrudspumper, afvandingspumper, kontraventiler, højvandssluser)

LK-Gruppen (faskiner, regnvandsanlæg og vandrensning)

Mattle Natur & Anlæg ApS (bærende faskiner, beskyttelse af natur og infra, stormwatermanagement)

Midtgaard Granit & Betonvarer (permeable fliser og belægningssten)

Milford I/S

Mosbaek A/S (sælger vandbremser til at regulere vandføring fra LAR-anlæg)

NCC Råstoffer (DrænAf og DrænStabil til permeable belægninger mv.)

Nykilde ApS (grønne tage, vegetationsmåtter, græsarmering)

nyrup plast a/s (faskiner, regnvandsanlæg, olieudskillere, geotextiler)

Oldebjerg (regnvandskassetter, regnvandstunneler, regnvandstanke, regnvandsanlæg, udskillere,
              geotextiler, faskiner, afløbsrender, pumper, kontraventiler og nedsivningsanlæg
)

P. Malmos A/S (grønne tage)

RegnvandsSpecialisten.dk (Faskiner, Regnvandsanlæg samt villa-fordampningsanlæg og energiafgrøder til leret jord

SCAN-PLAST (Faskiner, Bassinløsninger, Regnvandstunneler, Udskillere, Regnvandsanlæg,
                    Afløbsrender, Grønne tage, Vandrensning, Nedsivningsanlæg)

Skandinavisk Byggeplast (permeable befæstelser, grønne tage, græsarmering, faskiner, regnvandsanlæg)

Starka (Permeable belægninger, græsarmering, drænerende belægninger)

Stormwater Management (bærende faskiner, beskyttelse af natur og infra, stormwatermanagement)

Uponor (faskiner, udskillere mv.)

Veg Tech A/S (grønne tage, vegetationsmåtter, græsarmering)

Viacon (regnvandstanke i stål/plast til opbevaring under jord, geotekstiler, geonet, græsarmeringer)

WaterCare ApS (regnvandsanlæg)

Wavin (faskiner, udskillere mv.) 

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K