Målinger

Nedbørsmålinger
Regnmålergruppen er et udvalg under Spildevandskomitéen. Gruppen har ansvar for driften og udviklingen af regnmålersystemet i Danmark.

Regnmålersystemet har siden starten af 1979 vokset sig større og større, og der kommer fortsat nye målere til - ikke mindst foranlediget af SVK skrift 27 samt brugen af radar, som kræver en kalibrering op mod punktmålinger i form af regnmålere. Læs mere om regnmålergruppen her.

Læs mere om regnmålergruppens årsnotat for 2013 her.

Der findes for øjeblikket ikke mange anlæg, hvor målinger på anlæggene er tilgængelige. Når målinger bliver offentligt tilgængelige vil der blive linket til dem fra denne side.

 

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K