Forskningsprojekter

Der er mange projekter i gang vedrørende anvendelse af LAR. Her er link til projekternes hjemmeside.

Vand i byer: www.vandibyer.dk

Byer i vandbalance: www.byerivandbalance.dk

Anvendelse af regnvand i haver: www.haven.dk

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K