Lovgivning, planlægning og tilladelser

Den fysiske planlægning skal tilpasses klimaændringerne, fordi alle nyanlæg opføres med en forventet levetid på 50-100 år. Stillingtagen til klimaændringer bør derfor indarbejdes i de planer, der regulerer en ændret arealanvendelse dvs. kommune- og lokalplaner, spildevandsplaner, vandplaner og kommunale risikostyringsplaner. Disse planer udgør nemlig det fremtidige administrations grundlag og er bindende for myndighederne, men ikke for borgerne. Lige med undtagelse af lokalplaner, der er bindende for borgere.

LAR bliver først en realitet, når begrebet og teknikkerne er indarbejdet i alle relevante planer. Desuden er det vigtigt, at de relevante tilladelser kan gives uden at hver enkelt salgsmedarbejder skal opfinde den dybe tallerken hver gang. Læs mere om hvordan man kommer godt i gang.

I forbindelse med kravene om, at alle kommuner skal lave klimatilpasningsplaner kan man på Naturstyrelsens hjemmeside finde et overblik over den eksisterende lovgivning på dette område, se her.

 

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K