Kommuneplaner

Kommuneplaners formål er at disponere arealanvendelsen i kommunen. Kommuneplaner er administrationsgrundlager for kommunens fysiske planlægning. Kommuneplaner er rullende og angiver de overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen, retningslinjer for arealanvendelsen og rammer for lokalplaners indhold. Der er ikke krav om, at klimatilpasning skal indarbejdes, men der er intet der hindre, at det medtages.

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K