Klimaundervisning

25 nye undervisningsforløb på Skoven-i-skolen.dk inddrager aktuel klimatilpasning i undervisningen.

KlimaundervisningKlimatilpasning til øgede regnmængder er en spændende og autentisk problemstilling, som kan flytte undervisningen ud af klasselokalet. En række helt nye undervisningstilbud til grundskoler og gymnasier er nu tilgængelige på Skoven-i-skolen.dk, hvor elever ikke blot læse om klimatilpasning, men ud og arbejde på rigtige klimatilpasningsanlæg. Her skal de måle, tage vandprøver, lave analyser af plante- og dyrelivet mm for at belyse aspekter af klimatilpasning.

Læs mere om opgaverne på temasiden om klimatilpasning på Skoven-i-skolen.dk.

Formidlingsplancher
Som led i formidlingen til elever er der udviklet eksempler og skabeloner til skilte, som kan opsættes ved fem forskellige typer af klimatilpasningsanlæg:

  1. Våde bassiner/rensedamme
  2. Tørre bassiner
  3. Nedsivningsbassiner
  4. Permeable belægninger
  5. Sluser

Skiltene formidler anlæggets funktion for alle passerende borgere, og indeholder informationer som eleverne skal bruge for at løse deres faglige opgaver.

Alternativt til skiltene ved anlægget kan specifikke informationer om anlægget også lægges on-line så eleverne kan tilgå dem her.

Kom med på kortet
Alle kommuner har klimatilpasning og dermed mulighed for at udpege en række anlæg, som er oplagte for skolebesøg. Især anlæg med en rekreativ merværdi er oplagte, da disse er flotte, lettilgængelige og har flere besøgende.

Skolerne kan via kortfunktionen på Skove-i-skolen.dk finde et lokalt klimatilpasningsanlæg. Jo flere anlæg i Danmark der udpeges, des flere elever vil have muligheden for at arbejde med klimatilpasning. Lokale LAR-anlæg kan også findes på denne hjemmeside ved at indtaste bynavnet i søgefeltet

Kontakt projektleder Anita S. Bek på ab@nvhus.dk eller tlf. 5195 7740, hvis du er interesseret i at komme på kortet med jeres klimatilpasningsløsninger og bidrage til, at skolerne får mulighed for at arbejde med virkelighedens klimatilpasning.

Klimaundersivning_2

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K