Rensning af regnvand

I bymæssig bebyggelse bliver regnvandet forurenet og disse forureninger føres videre til recipient eller grundvand

Forureningen fra overfladearealer kommer fra afvaskning af veje, fortove, p-pladser mv., fra bilernes forurening, og fra efterladenskaber fra dyr og mennesker.

Læs mere om dette og find datablade på de forskellige rensemetoder.på Teknologisk Instituts hjemmeside: http://www.teknologisk.dk/28273

Naturstyrelsen er i oktober kommet med en udtalelse om krav til rensning af vejvand fra regnvandsbassiner: DownloadUdtalalse fra naturstyrelsen (57 KB)

Olieudskillere på afløb fra p-pladser
I 2010 blev der nedsat en arbejdsgruppe i Lynettefællesskabet, der skulle se på overfladevand fra parkeringspladser. Et af målene var at afklare nødvendigheden af olieudskillere i forbindelse med parkeringspladser. I 2011 blev der udarbejdet en rapport med resultaterne af undersøgelsen. I forlængelse af  denne rapport har Herlev Kommune udarbejdet nogle retningslinjer for håndtering af sager med overfladevand fra parkeringspladser i Herlev Kommune. Retningslinierne kan ses her: DownloadRetningslinier for overfladevand fra parkeringsarealer (99 KB)

Rensning af regnvand i Århus
I Aarhus Kommune satses som udgangspunkt på regnvandsafledning via separate regnudløb efter forudgående forsinkelse og rensning i store (45 mm) regnvandsbassiner med permanent vandspejl. I områder, hvor det er foreneligt med grundvandsbeskyttelsen, satses på lokal nedsivning af regnvand (LAR).

Læs om både udledning af regnvand og LAR i Aarhus Kommune her

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K