Spildevandsplaner

Kommuner skal jævnfør Miljøbeskyttelseslovens § 32 udarbejde og ajourføre en plan for bortskaffelse og håndtering af spildevand. Her skal det angives, hvor der skal anvendes LAR-løsninger i nybyggeri, og det er i Spildevandsplanen kommunen  kan angive, hvis de vil tilbagebetale tilslutningsbidraget i hele eller del af det kloakerede område.

Tillæg til Spildevandsplan, hvor regnvand afkobles i er lokalområde i Allinge på Bornholm:
DownloadBornholms Regionskommune, Tillæg til spildevandsplanen (1,6 MB)  

Se Spildevandsplanen for Sorø 2010-2016 her

Aarhus Byråd har i Spildevandsplan 2010-2012 vedtaget en række tiltag, som tager hul på fremtidens udfordringer med bl.a. kraftigere regn:

  • En langsigtet strategi for separatkloakering af alle resterende fælleskloakerede områder i kommunen
  • Øget fokus på anlæg af regnvandsbassiner for at forhindre erosion og forurening i vandløb
  • Udpegning af områder, hvor der skal satses på LAR

Læs mere om spildevandsplanen her

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K