Rapporter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har  udgivet publikationen Regnvand i byen – 9 europæiske LAR-eksempler. Publikationen giver eksempler fra ind-og udland og er tænkt som en inspiration til indhold, men også til den proces, der ligger forud for realisering af en overordnet klimatilpasningsstrategi. Publikationen kan ses her

Der er udgiver en del rapporter, som er relevante i forbindelse med anvendelse af LAR.

Lovhjemmel
Hvilken lovhjemmel er der til klimasikring på privat grund? Advokatfirmaet Energi & Miljø har udarbejdet en redegørelse for de gældende retslige rammer for klimatilpasning.
I en grundejers afløbssystem: Redegørelsen kan ses her: DownloadEnergi og Miljø, Klimasikring uden ændringer 2009 (282 KB)

Sundhedsaspekter ved regnbaseret rekreativt vand
Naturstyrelsen har udgivet en rapport:
Sundhedsaspekter ved regnbaseret rekreativt vand, se den her

Naturstyrelsen har udgivet en rapport:
Risikovurdering af anvendelse af opsamlet tagvand i private havebrug, se den her  

Miljøstyrelsens udgav i 1992 en rapport om lokal afledning af regnvand, se den her

Den blå by
"Den blå by" beskriver de udfordringer og muligheder, vi står overfor i forbindelse med vand i den bæredygtige by. Et projektkatalog præsenterer en række mulige strategier og løsninger, der kan inspirere til udviklingen af en fremtidig praksis. I rapporten analyseres også strategier til håndtering af mere nedbør, kontrol af miljøskadelige stoffer i vandet og udnyttelse af vand som ressource. "Den blå by" er udarbejdet i 2009 af professor Marina Bergen Jensen og adjunkt Ole Fryd.

Find rapporten her

Mulige modeller til betaling af spildevand
Hvis udgifterne til rensning af spildevand i højere grad skal afspejle, hvad kunderne får for deres penge, ville det blive dyrere for boliger og små virksomheder. Derimod ville de store vandforbrugende virksomheder opleve et fald i deres omkostninger til vandafledning.

Det vurderer et udvalg, som blev nedsat af miljøminister Karen Ellemann for at analysere mulige modeller for en mere ”kostægte” betaling for rensning af spildevand. Desuden skulle udvalget se på, hvordan man kunne tilskynde grundejere til lade regnvand sive ned i jorden - i stedet for at lade det strømme ud i kloakken. Læs rapporten her

Danva og KL har udarbejdet en inspirationsguide/klimakogebog for at understøtte kommunerne og forsyningerne arbejde med klimatilpasning. Læs rapporten her.

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K