Metoder og vejledninger

Her finder du information om de enkelte metoder. Du kan se hvilke forundersøgelser, der er nødvendige og der findes også projekterings- og dimensioneringsvejledning til LAR-anlæg.

Under Generelt om metoder ligges den eksisterende viden om den enkelte metode. Fx ligger der yderligere information om grønne tage under Grønne tage.

 

 

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K