Vejledninger

Dimensionering og udførelse
Rørcenter-anvisning 016 - Anvisning for håndtering af regnvand på egen grund
er et nyt fælles grundlag for dimensionering og udførelse af anlæg til nedsivning af regnvand på egen grund. Anvisningen kan læses her: DownloadRørcenter-anvisning 016. Anvisning for håndtering af regnvand på egen grund, maj 2012 (23 MB)

Til anvisningen hører 2 bilag, der beskriver, dels hvordan en nedsivningstest skal laves, dels beskriver beplantning i regnbede. Læs om nedsivningstesten her: DownloadRørcenter-anvisning 016. Bilag 1, Simpel nedsivningstest i private haver (2,1 MB). Læs om beplantning af regnbede her: DownloadRørcenter-anvisning 016. Bilag 2, Beplantning i regnbede (3,3 MB)  

Til anvisningen hører også en folder, som er rettet mod brugere/borgere. Se folderen her: DownloadBorgerpjece (12 MB)

LAR-kataloger
Flere kommuner har fået udarbejdet kataloger over LAR-løsninger til brug for både borgere og myndigheder.

Se Københavns Kommunes LAR-katalog her

Spildevandscenter Avedøre
Denne LAR-metodeguide 2010 kan anvendes af andre kommuner/forsyninger, idet Avedøre Spildevand har givet tilladelse til at andre frit kan tilpasse den til deres brug. Se den her

Se Furesø Kommunes vejledning her

De Grønne Kloakentreprenører har udgivet en pjece om Lokal afledning af regnvand, se den her

Aarhus Kommune har som inspiration til arbejdet med LAR, udarbejdet et LAR-metodekatalog, der beskriver typiske metoder til lokal håndtering af regnvand. Der skelnes mellem LAR-løsninger, hvor regnvandet helt eller delvist bliver tilbageholdt på matriklen, og løsninger til forsinkelse og rensning. Eksempler i LAR-metodekataloget er gennemregnet med den lokale Viby-regnserie for Aarhus Kommune og lokalt vedtagne dimensioneringskriterier.

Aarhus kommunes LA-katalog: https://aarhus.dk/media/9349/introduktion-til-lar-metodekataloget.pdf

Aarhus Kommune har også udarbejdet en bygherreguide der skal inspirere bygherrer, arkitekter rådgivere og entreprenører. Hvis man som bygherre eller rådgiver skal planlægge lokal regnvandsafledning (LAR) i et nyt byudviklingsområde, kan man i ”LAR-Bygherreguide” få inspiration til at skabe attraktive afløbsløsninger baseret på lokal nedsivning af regnvand for både hverdagsregnen og skybrudssituationen.

Se LAR-bygherreguiden her

Aarhus Kommune har også lavet en vejledning til borgerne, om hvad de kan gøre med deres regnvand. Læs mere her

Regnbetingede udledninger
Regnbetingede udledninger" er et katalog over mulige tiltag eller teknologier, der kan reducere effekten af regnbetingede udledninger fra kloaksystemer. Samtidig kan kataloget give støtte til at vælge mellem forskellige strategier og de løsninger der heraf følger. Kataloget er udarbejdet af DANVA i 2006, vejledning nr. 71.   

Find rapporten her. Vælg udgivelse nr 71.

Brug af regnvand til wc-skyl og tøjvask
Den danske lovgivning vedr. genbrug af vand er meget streng. I 2000 blev det tilladt at bruge tagvand til wc-skyl og tøjvask i boliger og boliglignende byggeri. Betingelserne for at etablere anlæggene står i Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg BEK nr. 292 af 26/03/2014. Se den her.

Kravene til regnvandsanlæg er angivet i § 4.

Anlæggene skal udføres som angivet i Rørcenter-anvisning 003 - Brug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger, september 2012. Anvisningen kan ses her.

Byg-Erfa
Byg-Erfa har lavet erfaringsblade om mange emner, der er relevante i forbindelse med LAR-anlæg, se fx:

Byg-erfa har lavet nogle temabeskrivelser, hvor man kan se de relevante byg-erfa blade på forskellige områder.

Videnblade fra Skov og Landskab
Skov og Landskab på Københavns Universitet har udarbejdet en lang række videnblade, der er relevante i forbindelse med LAR-anlæg. En liste med relevante videnblade kan ses her: DownloadLinks til videnblade på Skov og Landskab (31 KB). Man skal være medlem af Skov og Landskabs videntjeneste, for at kunne læse bladene.

Vejledning fra USA
I denne vejledning kan der hentes god inspiration til anlæg af LAR-anlæg i eksisterende byområder specielt vedr. afvanding af veje, p-pladser mv. Læs mere her.    

 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K