Nyheder

1. maj 2023
Rørcentret har netop færdiggjort et større projekt, hvor 11 større klimatilpasningsprojekter er blevet evalueret med henblik på at vurde, om de fungere teknisk, og om de rekreative ideer i projekterne har fungeret. Resultatet af disse vurderinger er præsenteret på en hjemmeside, hvor alle resultaterne af projektet kan findes. Læs mere her.

1. maj 2023
Der er lagt følgende nye projekter ind på LAR i Danmark:

Middelfart, Skovkvarteret

Middelfart, Allekvarteret

Middelfart, Bykvarteret

Gedvad, Gladsaxe

Risvangen, Aarhus

Glisholm Sø, Odense

Tommy Troelsens Park, Vejle

Se de nyeste anlæg, der er lagt på LAR i Danmark:

27. maj 2020
Vejbede og beplantning i Åbyhøj, Århus

22. januar 2020
Nedsivning af regnvand i vejbede langs hærvejen i Viborg

26. august 2019
Nedsivning og fordampning af regnvand i SIF-parken, Silkeborg
Opsamling og nedsivning af regnvand i regnbede på Skovskolen, Nødebo
Regnvandsmagasinering i Scandiagade, København
Regnvandsmagasin under Langelandsplads, Frederiksberg
Nedsivning af regnvand i De gamles By, København
Nedsivning af regnvand i regnbede i Bryggervangen/Sct. Kjelds Kvarter, København

9. august 2019
Nedsivning af regnvand i Teglværksparken, Silkeborg
Nedsivning af regnvand i bebyggelsen Tusindfryd, Silkeborg

21. december 2017
Kongedybs Alle og Prøvestens Alle
Grønne vægge

17. november 2017
Akvavejen, Tårnby
Lufthavnsvej, Aalborg
Porskjærvej, Galten

13. september 2017
Nedsivning og forsinkelse af vejvand på Gustav Holms Vej Århus
LAR på Jævndøgnsvej, Århus

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. juli 2017

Vis vejen frem
En 24. august laver KLIKOVAND et arrangement, hvor klimatilpasningsprojekter på vejarealer i hovedstadsregionen vises frem. Se mere om arrangementet her: Downloadkatalog-vis-vejen-frem (2,1 MB)

LAR-løsninger kan anvendes i undervisningen i folkeskolen og gymnasiet
Klimatilpasning til øgede regnmængder er en spændende og autentisk problemstilling, som kan flytte undervisningen ud af klasselokalet. En række helt nye undervisningstilbud til grundskoler og gymnasier er nu tilgængelige på Skoven-i-skolen.dk, hvor elever ikke blot læse om klimatilpasning, men ud og arbejde på rigtige klimatilpasningsanlæg. Her skal de måle, tage vandprøver, lave analyser af plante- og dyrelivet mm for at belyse aspekter af klimatilpasning. Se mere her.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. maj 2017

Se det nyeste anlæg, der er lagt på LAR i Danmark her

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. september 2016

Læs om, hvordan man i Rudersdal kommune har lavet flere LAR-projekter her

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. august 2016

Læs mere om klimabyen Middelfart og de mange projekter der er i gang i forbindelse med gennemførelse af klimatilpasningsplanen for ”Kongebrokavrteret” her:

Klimatilpasning af Kongebrokvarteret i Middelfart
Afkobling af regnvand og nedsivning i regnbede i ældrecenter i Middelfart 
Afkobling af vejvand og nedsivning i regnbede i Middelfart 
Afkobling af vejvand og nedsivning i vejbed på Karensvej i Middelfart 
Afkobling af vejvand i Søndergade i Middelfart

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09. august 2016

I Baunebakken i Hvidovre er alt tagvand afkoblet og nedsivet. Se hvordan anlægget ser ud gennem beboernes øjne her

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28. juni 2016

Se det nyeste anlæg, der er lagt på LAR i Danmark
Afkobling af regnvand og nedsivning i regnbede i skole i Brøndby
Gårdrenovering med nyt LAR anlæg og genbrug af tagvand til tøjvask i København
Permeabel belægning på parkeringsplads ved Bauhaus Roskilde

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08. december 2015

Se de seneste anlæg, der er lagt på LAR i Danmark:
Regnvandsbassin ved plejeboliger i Slagelse
Regnvand nedsives i faskiner anlæg ved seniorboliger i Brøndby Strand
LAR i boligselskabet Vestergården, Glostrup

LAR i forbindelse med renovering af boligkarré, Amager

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. november 2015

Fritidsmagasinet der bliver omdelt til alle husstande i Danmark skriver om LAR i Danmark
Se artiklen her: http://www.fritidsmagasinet.dk/hus-og-have/1746-lokal-afledning-af-regnvand

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den 04. november 2015

Innovationskonsortiet - Byer i Vandbalance har afrapporteret deres aktiviteter, og der er mange spændende erfaringer at læse om. Fx om erfaringer med anlæg og brug af vejbede, samt med beplantning og drift af vejbede, om LAR og geologisk variation i underbunden, og vurdering af regnvandsafstrømningens kvalitet før og efter rensning.
Læs mere her: http://www.teknologisk.dk/ydelser/byer-i-vandbalance/innovationskonsortie/35897

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den 06. oktober 2015

Driftserfaringer med faskiner
Ingeniør Christian Ramsgaard
Vedligehold anlæg
Flyvestation Karup

En fiberdug omkring en  faskine, skal vælges så permeabel  som muligt. Men desværre viser det sig, i hvert fald her i Karup, hvor jeg står for veje og kloakker på Flyvestation Karup, at uanset hvad der er valgt, så bliver fiberdugen upermeabel efter nogle få år.
Der er simpelt hen så meget fint skidt i luften, at det sætter sig som et lag på indersiden, der til sidst  gør, faskinen virkningsløs.
Om foråret er faskinerne helt grønne indvendigt af pollen, som også er medvirkende tilstopningen.
Vi har her på flyvestationen ikke lavet faskiner med fiberdug siden 2008, og vi har kun gode erfaringer med hybridfaskinerne.
Da vi altid har inspektionsrør ned til faskinen, kan vi altid følge med i, hvor meget vand der er i faskinen, og det viser sig at faskinerne er tomme kort tid efter selv store regnskyl.

Vi har en faskine der tager vand fra vores P-plads og nogle omkringliggende tage. Her har jeg lavet en vandstandsmåler, så jeg over jorden kan følge med i, hvor meget vand der er i faskinen.
Den er stort set altid tom, men efter et voldsomt regnskyl, var standrøret, som ses mellem de to nederste streger kommet op til den 4. streg.
Jeg skyndte mig tilbage til mit kontor for at hente et kamera, så jeg kunne tage et billede af det, men da jeg kom tilbage kort efter, var faskinen allerede tom.
En hybridfaskine er en kombination af en kassettefaskine og en gammeldags stenfaskine. Groft sagt går det ud på, at der graves et hul, her i sand, med et anlæg på 45 grader.
Herefter lægges et 30 cm vasket singelslag i bunden, hvorpå kassettefaskinen monteres, og hullet fyldes op omkring kassetterne med vasket singels. Vi anvender her 16/32.
Oven på det hele udlægges 2 lag fiberdug, inden der efterfyldes.
Der er flere fordele ved at gøre det på denne måde. For det første kan man, når man medregner hulrummet i singelslaget, spare ca. en tredjedel af de kassetter, der skulle have været anvendt efter leverandørens beregning.
Endvidere skal singelsfyldet ikke komprimeres på samme måde som sandfyld skal, for ikke at sætte sig.
Til mindre anlæg anvender vi også ”Kombifaskinen” som også kan ses på hjemmesiden.
Vi forstår her ikke, at man bliver ved med at anbefale fiberdug til faskiner. Det kan ikke passe, at det kun er på Flyvestation Karup, der er problemer med tilstopning af fiberdugen.

Se mere om hybridfaskiner her:
http://www.laridanmark.dk/faskine-hybridfaskine-ved-parcelhus/forside/31560?cms.query=hybridfaskine
http://www.laridanmark.dk/flyvestation-karup-bortledning-af-tagvand-til-kombifaskiner-hybridfaskiner/forside/34311?cms.query=hybridfaskine

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den 23. september 2015

LAR-anlæg og regnvand på overfladen kan give nogle hygiejniske og sikkerhedsmæssige problemer. Disse problematikker er behandlet i vedlagte notat, som angiver nogle retningslinjer, der bør følges, når regnvand håndteres på overladen.
Se notatet her:
DownloadRegnvand og hygiejne (820 KB)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den 19. august 2015

Se hvordan regnvandet håndteres i Gentofte Sportspark.
Se projektet her:
Lokal håndtering af regnvand i Gentofter Sportspark
Demo LAR-anlæg i Faxe
Gladsaxe Sportscenter – håndtering og magasinering af regnvand
LAR i boligselskabet Vestergården, Glostrup

Lindevangsparken, Frederiksberg
Nedsivning af regnvand i regnbed på Stig Lommers Plads, Frederiksberg
Forsinkelse af regnvand i Sønderborg i de 5 haver
Nedsivning og afledning af regnvand på Tåsinge Plads, København

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den 03. august 2015

2 spændende projekter med rensning af regnvand.
Se projekterne her:
Rensning af regnvand fra kobberfacade
Rensning af vejvand fra motorvej ved Silkeborg

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den 27. juli 2015

Gladsaxe kommune har lavet 5 demo-haver med LAR.
De 5 haver kan ses her:
Parcelhushave med regnbed med sten og Ligularia-regnbed (Bagsværd 1)
Parcelhushave med faskine under trampolin og regnbed (Bagsværd 2)
Parcelhushave med regnbed, nedsivning i græslavning og faskine (Bagsværd 3)
Parcelhushave med nedsivning i regnbed (Bagsværd 4)
Parcelhushave med stengrøft og sænket terrasse (Bagsværd 5)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den 13. maj 2015

Det er ikke længere nødvendigt at tage til udlandet for at se på LAR-anlæg. I omegnen af København findes der mange muligheder for at besigtige forskellige typer af anlæg. I den vedlagte fil finder du forskellige forslag til LAR-ture alt efter om din interesse er grønne tage, permeable belægning, regnbede eller andet: DownloadLAR-ture omkring København (1,2 MB). I linkene kan man læse om de enkelte anlæg via informationerne på denne hjemmeside. For mere information kontakt Søren Gabriel, Orbicon, sgab@orbicon.dk

Brøndby Kommune og Hofor har lavet en tilsvarende mulighed for at besigtige anlæg i Brøndby Kommunen. Du finder beskrivelse af de enkelte anlæg på: http://regnruten.dk/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den 8. april 2015

2 nye projekter kan ses her: 

Forsinkelse af regnvand ved Nordstjerneskolen Helsinge

LAR ved Egedal Rådhus

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den 18. december 2014

Se hvordan man i Haslev bruger regnvandet i natur- og biologiundervisningen her.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den 27. november 2014
Åbent hus arrangement om og på Tåsinge Plads – Københavns første klimatilpassede byrum

Den 3/12-2014 holdes der et åbent hus arrangement om og på Tåsinge Plads – Københavns første klimatilpassede byrum. Se invitationen her: DownloadIndbydelse_tåsingeplads (152 KB)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den 27. november 2014

Drænasfalt

NCC har udviklet en ny asfalt, der dræner regnvandet væk selv under skybrud. Vandet løber gennem asfalten og opmagasineres i et særligt bærelag hvorefter det siver ned i jorden. Den permeable asfalt er siden 2012 blevet testet i Billund lufthavn, hvor den fungerer godt. Se et andet eksempel på brug af den permeable asfalt her

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den 23. september 2014
Kom til havevandring i Risvangen og Vorrevangen den 24./25. september 2014

Den 24. og 25. september 2014 kl. 16.00 – 20.00 holder havevandringer i udvalgte haver i Risvangen og Vorrevangen i forbindelse med projektet om adskillelse af regnvand og spildevand i jeres område.

Der er en række beboere i området, som har stillet deres haver til rådighed, så alle interesserede kan få både viden om - og inspiration til - hvordan man som haveejer kan håndtere regnvandet i sin egen have. Eller aflede det til Aarhus Vands system i de offentlige arealer. Vi har udvalgt haverne ud fra kriterier som eksempelvis terrænfald, svære nedsvingsforhold og hustype.

Vi har inviteret en række kloakmestre og entreprenører til at deltage i havevandringerne. De vil undervejs svare på spørgsmål og give inspiration til konkrete og praktiske løsninger.

Ønsker du at deltage i en eller flere havevandringer, skal du blot møde op i vores store telt på det grønne område ved Bethesdavej og Gustav Holms Vej. Her kan du tilmelde dig de havevandringer, som er mest interessante i forhold til din have. Så kig forbi i teltet!

I teltet har du også mulighed for at møde Aarhus Vand, Aarhus Kommune og de virksomheder, der står bag de servicepakker, som du kan læse mere om på Aarhus Vands hjemmeside www.aarhusvand.dk. De fremmødte virksomheder står naturligvis også til rådighed for spørgsmål.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den 5. august 2014
Klimatilpasning i Risvangen og Vorrevangen Aarhus

Kloaksystemet i Risvangen/Vorrevangen er gammelt og slidt. Det skal renoveres. Området skal samtidigt tilpasses klimaforandringerne for at undgå oversvømmelser og forurening af badevandet ved Den Permanente.

Tidsplan for projektet

  • Den 28. august 2014: Workshop med Haveselskabet om håndtering af regnvand i haven.
  • September 2014: Havegennemgang og præsentation af servicepakker
  • Den 1. oktober 2014: Workshop om de offentlige områder
  • Den 1. november 2014: Frist for at beslutte, om du som grundejer vil håndtere regnvand på egen grund eller udlede regnvandet til Aarhus Vands system

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Helenevej i Frederiksberg Kommune er noget ganske særligt – det er nemlig landets første klimavej, hvor vandet siver ned i belægningen og dernæst i undergrunden i stedet for – som på en traditionel vej – at lægge sig på overfladen. Det mindsker risikoen for oversvømmelse som følge af skybrud markant. Vejen bliver officielt indviet den 19. maj klokken 13.00. Her kommer Frederiksberg Brandvæsen og spuler vand på vejen, så man ved selvsyn kan se virkningen. Formand for kommunens By- og Miljøudvalg Jan E Jørgensen, opfordrer alle interesserede til at lægge vejen forbi.

Vandselskabet Nordvand og Gladsaxe Kommune er i gang med et stort klimatilpasningsprojekt, som omfatter fem forskellige projekter, hvor regnvandet håndteres lokalt eller løber til Høje Gladsaxe Park. Se mere her

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har  udgivet publikationen Regnvand i byen – 9 europæiske LAR-eksempler. Publikationen giver eksempler fra ind-og udland og er tænkt som en inspiration til indhold, men også til den proces, der ligger forud for realisering af en overordnet klimatilpasningsstrategi. Publikationen kan ses her

Haveselskabet har i forbindelse med projektet ”Dit regnvand” færdiggjort de første 7 regnhaver. I samarbejde med haveejerne, Middelfart Spildevand, Middelfart Kommune samt NIRAS er der laver 7 regnhaver, hvor det vises, hvordan regnvand kan håndteres lokalt i en have. Torsdag den 10. oktober 2013 var der åbent hus i alle haver, og de enkelte haver kan nu ses her.

Provas i Haderslev prøver et nyt underjordisk system til rensning af regnvand før udledning til recipient. Suspenderet stof og olie udskilles i anlægget. Se mere her.

Du kan nu læse om Flyvestation Karup. Bortledning af tagvand til kombifaskiner (hybridfaskiner) her. 

Vilde planter ind i byen
Senere i denne uge stiftes virksomheden Urban Green ApS, der vil bringe den vilde natur ind i byerne. Planter, der før var ukrudt skal nu bruges til at gøre byen grønnere, sundere smukkere. Urban Green konsortiet består af et arkitektfirma, et konsulentfirma og et gartneri. Det er et helt unikt samarbejde, som ikke er set før inden for gartneribranchen.

Konsortiets formål er at udvikle biotoper til grønne tage, terrændæk, rabatter, parker, regnvandsbede og lign., så vi får mere vild natur ind i byerne. Mere natur i byerne vil give øget biodiversitet samt biologiske korridorer, så betingelserne for dyrelivet også bliver forbedret. Mere natur i byerne kan også være med til at bremse regnvand, så kloaksystemerne ikke bliver overbelastede. Læs mere her

Haveselskabets 4-årige projekt ditRegnvand runder en milepæl. Haveselskabet har i tæt samarbejde med haveejere, Middelfart kommune og Middelfart Spildevand samt NIRAS arbejdet på at få regnvandet op af kloakken til gavn og glæde for alle. Den 10. oktober 2013 holdes der indvielsesfest. Se invitationen her: DownloadInvitation_ditRegnvand_Mail (775 KB)

KLIKOVANDs senest nyhedsbrev: DownloadNyhedsbrev_okt (692 KB)

LAR-sekretariat for grundejere i København og omegn
Den 1. august startede LAR-sekretariatet med større fra Miljøstyrelsen.

Formålet med sekretariatet er at yde den nødvendige lokale rådgivning og vejledning i øjenhøjde for grundejere, så der etableres lokale LAR-løsninger.

Sekretariatsledelsen varetages af Grundejeren.dk´s  sekretariat i samarbejde med civilingeniør Kåre Press-Kristensen fra Ecocon. Der etableres desuden tæt samarbejde med fagmedarbejdere i København, Frederiksberg, Rødovre og Hvidovre Kommuner samt de aktuelle forsyninger.

Læs mere her

Lørdag den 25. maj fra kl. 11 til 16 slår Arwos dørene op til Arwos Landsbyen på Forsyningsvejen 2, 6200 Aabenraa. Her er der mulighed for at se på terrænbaseret afvanding af Arwos Landsby på fed lerjord - LAR med fokus på opmagasinering, forsinkelse og fordampning. Se invitationen her: DownloadInvitation Åbent Arwos (443 KB)

Haveselskabets borgerrettet landsdækkende kampagne ditRegnvander sat i værk . Gennem TV-spots, annoncer og via deres nye hjemmeside vil Haveselskabet aktivere og oplyse  borgere om, hvordan regnvand kan bruges kreativt i haven.  Læs mere på www.haveselskabet.dk

Københavns første klimakvarter i Skt. Kjelds Kvarter på Østerbro skydes i gang. Kig forbi Tåsinge Plads den 18. august 2012. Læs mere her.

Mangler du inspiration til LAR-anlæg i din have så klik på LAR-anlæg i Danmark. Der ligger nu mere end 20 anlæg i parcelhushaver.

Klima, kommuner og vand (KLIKOVAND) har netop udgivet det første nyhedsbrev. Læs det her: DownloadEksternt Nyhedsbrev Klikovand (529 KB)

Kurset ”Byens Vand” gennemføres  fra 23. august 2012,  Læs mere her.

Projektet i A/B Vilhelm Thomsens Allé er nu næsten færdigt, og  der inviteres til festlig indvielse 21.4 for at fejre foråret, anlægget og ikke mindst beboerne, der har turdet give sig i kast med dette store LAR-anlæg i Københavns Kommune. Vi regner med deltagelse af pressen og miljøministeren, og der vil være vådt og tørt, taler, rundvisning, underholdning mv. Se invitationen her: DownloadInvitation (1,3 MB)

Dansk Byplanlaboratorium og DANVA afholder for tredje gang kurset ’Byens vand’.

Haveejere skal stoppe oversvømmelser
Miljøministeriet og Haveselskabet gennemfører et projekt for at forebygge oversvømmelser efter ekstrem regn. Haveejerne skal inddrages i løsningerne, se her

Miljøminister hjælper kommunerne med klimalokalplaner
Ida Auken giver kommunerne et nyt redskab, så de får mulighed for blandt andet at forebygge fremtidige oversvømmelser og forurening i lokalplanerne. Det er et led i regeringens klimatilpasningsindsats.

Kommunerne får nu direkte mulighed for at udarbejde lokalplaner med henblik på klimatilpasning som for eksempel håndtering af kraftig regn, oversvømmelser og forurening. Indtil nu har det kun været muligt for kommunerne at benytte såkaldte arkitektoniske og funktionelle forhold som planlægningsmæssige begrundelser, når de udarbejder lokalplaner.

Lovforslaget indebærer en udvidelse af de planlægningsmæssige begrundelser, som kommunerne kan benytte, når de udarbejder lokalplaner, og forslaget ændrer derfor ikke på de krav og emner, der lovligt kan planlægges for.

Læs lovforslaget her

 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K