Ansøgninger

Hvis kommunen er i gang med at udarbejde regler for ansøgninger, så findes der her forslag til, hvad ansøgninger skal indeholde:

Gladsaxe Kommune vil gerne gøre det nemt for borgerne. I dag ligger ansøgningsskemaet elektronisk på deres hjemmeside, se her og man søger om tilbagebetaling af tilslutningsbidraget sammen med ansøgning om tilladelse om nedsivning, se her

Hvis man ikke nedsiver, men håndterer regnvandet på anden vis, søger man bare om tilbagebetalingen direkte hos Nordvand.

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K