Lokalplaner

Lokalplaner er de eneste planer, der er direkte bindende for borgerne. Planloven ændret, så man i fremtiden ud over at begrunde plankravene med arkitektur eller funktionalitet også kan anvende klimatilpasning som planmæssig begrundelse. Der er dog ikke ændret på de emner og krav, der lovligt kan indbygges i lokalplaner, og som er angivet i planloven §15 stk. 2., som også kaldes lokalplankataloget. Der er f.eks. mulighed for i en lokalplan at fastlægge, at der ikke må bygges på bestemte grunde, fordi der kan være risiko for oversvømmelse. Det er også muligt at bestemme, hvor på en grund bebyggelsen kan opføres, samt byggekoter og gulvkoter. Desuden er det muligt at kræve at der anvendes regnvandsanlæg i alle ejedomme.

I lokalplanen er der mulighed at fastlægge bindende bestemmelse for om krav til forsinkelse af regnvand fra ejendomme ved afledning til kloak, og der kan fastlægges bestemmelser om befæstelsesgrad. Der kan formentlig også stilles krav om etablering af forsinkelsesbassiner og andre foranstaltninger, der har betydning for afledningen af regnvand.

Eksempler på lokalplaner, hvor LAR indgår kan ses her:

Høringsudgaven af Aabenraa Kommunes Lokalplan nr. 25 med nedsivning af tag og vejvand: 
DownloadAabenraa Kommune, Lokalplan nr. 25 (8,1 MB)

Trekroner – nyt parcelhusområde hvor regnvand afledes på overfladen:
DownloadTrekroner, Rammelokalplan 406, kortbilag 4 (103 KB) 
Lokalplan for Trekroner: DownloadLokalplan Trekroner Øst (2,2 MB)

Lokalplan for Doktorhaven i Sorø:  DownloadSorø Kommune, Lokalplan SK 24 (9,7 MB)

Lokalplan for byudviklingsområdet i Nordhavn, København

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K