Klimatilpasningsplaner

Alle kommuner skal udarbejde klimatilpasningsplaner, og Naturstyrelsen har stillet forskellige værktøjer til rådighed for kommunerne. Alt dette kan læses på www.klimatilpasning.dk og her.

Nogle kommuner er færdige og andre er godt på vej. Se hvilke kommuner, der har planer her.

Se 5 af de udarbejdede klimatilpasningsplaner herunder.

København
Københavns Kommunes klimatilpasningsplan: DownloadKøbenhavns klimatilpasningsplan (3,5 MB)
Handleplaner mv. for Københavns klimatilpasning: http://www.kk.dk/Klima.aspx

Greve
Prioritering af klimatilpasning i Greve:
www.klimatilpasning.dk, søg på Greve under ”Cases”
www.gsforsyning.dk, søg på klimatilpasning 

Hørsholm
Hørsholm Kommunes har udarbejdet en Klimatilpasningsstrategi. Det er ét af to dokumenter affødt af Hørsholm Kommunes Klimapolitik – de to dokumenter er Klimaforebyggelsesstrategi og Klimatilpasningsstrategi

Materialet ses her eller her  

Allerød Kommune. Klimatilpasningsplan

Samarbejde kommuner imellem
De voldsomme regnskyl i 1020 har fået 3 kommuner Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal til at samarbejde om klimatilpasnings- og miljøstrategier for usserød Å. De 2 planer kan ses :
Usserør Å :klimatilpasnings- og miljøstrategi - strategi her
Usserør Å :klimatilpasnings- og miljøstrategi – indsatskatalog her

Videncenter for Klimatilpasning har lavet et nyt screeningsværktøj der viser, hvilke områder, der vil blive berørt af havvansstigninger.  Tast den forventede vandstandskote ind og se hvilke områder i din kommune, der vil blive oversvømmet. Det nye værktøj kan ses her

Her rammer oversvømmelser værst
Oversvømmelser_LAR i Danmark

10 områder i Danmark vil blive ramt hårdt af oversvømmelser, hvis de blev udsat for ekstrem stormflod eller monsterregn – også kaldet 100 års-hændelser. Derfor skal det nu undersøges, hvordan man beskytter disse ti kystområder i fremtiden, så de bliver skånet for vandskader så godt som muligt.

Det fremgår af en rapport fra Naturstyrelsen og Kystdirektoratet, der udpeger, hvor der i Danmark er risiko for oversvømmelse fra vandløb, søer, havet og fjorde i ekstreme tilfælde. Udpegningen er en opfølgning på EU's oversvømmelsesdirektiv, der blev vedtaget efter voldsomme oversvømmelser i Centraleuropa. Læs rapporten

De 10 danske risikoområder er: Holstebro, Randers Fjord, Juelsminde, Vejle, Fredericia, Aabenraa, Odense Fjord, Køge Bugt, Korsør og Nakskov.

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K