Risikovurderinger

For at lette sagsbehandlingen fx i forbindelse med nedsivningstilladelser, kan det være hensigtsmæssigt at lave en risikovurdering for større samlede områder, samt derefter gennemføre en politisk beslutning om, hvilken risiko man skal acceptere.

Se et eksempel, på en sådan risikovurdering for Lyngby her: DownloadMulighedskort for nedsivning af overfladevand (1,1 MB)

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K