Nedsivning af regnvand i vejbede langs Hærvejen i Viborg

Vejbede i Viborg_forside
Langs Hærvejen ved Viborg Baneby, er der etableret vejbede. anlagt i insitustøbt beton og med Cortenstålkanter, hvor der er huller i kanterne, så vandet kan afledes direkte til vejbedet.

Placering
Adresse: Marsk Stigs Vej 4
By: 8800 Viborg

Kontaktperson
Navn: Dan Yding Hahn Rasmussen
Organisation: Viborg Kommune, Trafik og veje
E-mail: dar@viborg.dk
Tlf.: 87 87 51 10

 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K