Porskjærvej, Galten skybrudsvej

Forsidebillede Porskjærvej Galten

Vejvand nedsives gennem en permeabel asfalt og magasineres i bærelaget før
det afledes til afløbssystemet

Placering
Adresse: Porskjærvej
By: Galten

Kontaktperson
Navn: Michael Brask
Organisation: NCC
Telefon: 2333 2714
Email: mcb@ncc.dk

 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K