Lokal håndtering af regnvand i Gentofte Sportspark

Gentofte Sportspark forside

Regnvand fra hele sportsparken nedsives lokalt via et system af dræn, grøfter og wadier og nedsives

Placering
Adresse: Ved Stadion
By: Gentofte

Kontakt
Niels Lützen
Niels Lützen Landskabsarkitekter
Tlf.: 33 11 66 73
Email: nl@nl-landskab.dk

 

 

 

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K