Lufthavnsvej, Aalborg skybrudsvej

Forsidebillede Lufthavnsvej

Vejvand nedsives gennem en permeabel asfalt og magasineres i bærelaget før
det nedsives i jorden

Placering
Adresse: Lufthavnsvej
By: Aalborg

Kontaktperson
Navn: Michael Brask
Organisation: NCC
Telefon: 2333 2714
Email: mcb@ncc.dk

 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K