Nedsivning af regnvand i Teglværksparken, Silkeborg

Silkeborg 1_forsidefoto
Regnvand fra tage og befæstede arealer nedsives i regnbede og græsarealer

Placering
Adresse: Teglværksparken, Lysbro
By: Silkeborg

Kontaktperson
Navn: Landskabsarkitek Julie Bjergbakke
Organisation: Constructa A/S Rådgivende ingeniører og arkitekter
E-mail: jub@constructa.dk
Tlf.: 28 72 26 70

 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K