Gladsaxe Sportscenter – håndtering og magasinering af regnvand

Gladsaxe Sportscenter_Forside
Regnvandet fra Gladsaxe sportscenter håndteres i damme og kanaler

Kontaktpersoner
Navn: Bo Brøndum Pedersen
Organisation: Nordvand
Email: bbp@nordvand.dk
Telefonnr.: 3945 6778

Navn: Holger Kortbek
Organisation: Gladsaxe Kommune
Email: holkor@gladsaxe.dk
Telefonnr.: 3957 6215

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K