Lindevangsparken, Frederiksberg

Et klimatilpasningsprojekt er på vej i Lindevangsparken, i byrummet Sløjfen sydøst for parken. Samt på vejene Wilkensvej, Malthe Bruuns Vej, C.T. Barfoeds Vej, Ved Lindevangen og på P.G. Ramms Allé.

Klimatilpasningen består af fire elementer (se fotos nederst):

1. Kildens udspring ved Finsensvej: rensning af regnvand, læringsmiljø for skolen.
2. Grøftekanten langs Ved Lindevangen: regnbed med frugttræer samt læringselementer som målepæle, hoppesten og vandpumper.
3. Scenen midt på plænen: overløb af regnvand, forsinkelse og nedsivning af regnvand samt mulighed for dans, teater, og musik med mere samt udendørs læringsrum for Lindevangsskolen.
4. Sløjfen mod Peter Bangs Vej: forsinkelse af regnvand til magasin og vandkunst, samt et nyt samlingspunkt for områdets beboere.

Skolerne, og især skolebørn fra den nærliggende Lindevangsskolen, vil få gavn af parken. Her kan børnene følge regnvandets vej fra kildens udspring, via regnbedet langs hele parkens østlige side til forsinkelsesbassin midt på plænen, hvor der etableres en helt ny aktivitetsplads. Endelig vil en vandkanal, i det byrum som kaldes Sløjfen, vise vandets forskellige væremåder; brusende, hvirvlende, som vandfald og roligt strømmende.

Læs mere her:
 http://www.frb-forsyning.dk/Default.aspx?ID=324&m=News&PID=831&NewsID=438

Se slides om projektet her:
http://www.klimatilpasning.dk/media/744636/Frederiksberg plenum.pdf

Lindevangsparken, Frederiksberg foto 1

Lindevangsparken, Frederiksberg foto 2

Lindevangsparken, Frederiksberg foto 3

Lindevangsparken, Frederiksberg foto 4

Lindevangsparken, Frederiksberg foto 5

Lindevangsparken, Frederiksberg foto 6

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K