Regnvand i Høje Gladsaxe Park

Vandselskabet Nordvand og Gladsaxe Kommune er i gang med et stort klimatilpasningsprojekt, som omfatter fem forskellige projekter, hvor regnvandet håndteres lokalt eller løber til Høje Gladsaxe Park. Formålet er at forbedre forholdene i Gyngemosens østlige opland, så der sker færre oversvømmelser fra kloaksystemet og færre overløb med spildevand, der påvirker vandområderne. Regnvandet bliver håndteret lokalt og bidrager rekreativt til bevægelse, ophold og en æstetiske oplevelse.

Det samlede projekt koster 128 millioner kroner og finansieres i et samarbejde mellem Gladsaxe Kommune og Nordvand. Området dækker et areal på ca. 1,4 km2, og cirka 800 husstande samt brugere af Gladsaxe Sportscenter og naturområderne omkring Høje Gladsaxe får gavn af projektet. Der er flere etaper af projektet, som bliver færdige løbende. Det samlede projekt forventes at være færdigt sommeren 2015.

Bilag1: DownloadOversigt over de 5 områder (145 KB)

Se projekterne her
Projekt 1: Vandledningsstien i Gladsaxe Kommune - ny, sikker skolevej langs regnvandslandskab
Projekt 2: Gladsaxe Sportscenter – Vand på sidelinjen
Projekt 3: Andelsforeningen Marielyst – afkobling af regnvand samt skybrudssikring
Projekt 4: Høje Gladsaxe Park - regnvandssøer og udvidelse af forsinkelsesbassin  
Projekt 5: Separatkloakering i Grønnemosekvarteret

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K