Vandledningsstien i Gladsaxe Kommune - magasinering af regnvand

Foto af bassinerne
En række indbyrdes forbundne bassiner opmagasinerer regnvandet

Kontaktpersoner
Navn: Bo Brøndum Pedersen
Organisation: Nordvand
Email: bbp@nordvand.dk
Telefonnr: 3945 6778 

Navn: Niels Leegaard
Organisation: Gladsaxe Kommune
Email: tmfnle@gladsaxe.dk
Telefonnr: 3957 5852

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K