Registrering af LAR-udgifter

LARokonomi - en Excel platform til registrering af anlægs -og driftsudgifter for LAR

LARokonomi er et Excel-regneark udviklet under innovationsprojektet ”Økonomi i LAR” (2014) under Vand i Byer. Læs mere om projektet på Vand i Byers hjemmeside: http://www.vandibyer.dk/33762

LARokonomi er en fælles ensrettet ramme for registrering af økonomien i LAR-projekter udarbejdet af Københavns Universitet og Teknologisk Institut. Værktøjet kan anvendes af anlægsejeren, og derved kan de enkelte omkostninger registreres straks når de afholdes under projektet. Værktøjet er desuden udviklet så det kan anvendes under planlægning af LAR-projekter, samt til sammenligning af projektøkonomien mellem et traditionelt afløbsprojekt og et LAR-projekt.

LARokonomi beregner automatisk en række økonomiske nøgletal og opstillerdiagrammer for det enkelte projektøkonomi. Formålet er at forenkle sammenligningen af forskellige anlæg. LARokonomi indeholder ingen erfaringstal for udgifter forbundet med LAR. Værktøjet er udelukkende en platform til registrering af udgifter og beregning nøgletal. Estimater af udgiftsposter ved planlægning af anlæg er op til anlægsejere og dennes evt. rådgiver at foretage. 

Projektgruppen bag LARokonomi håber, at LARokonomi vil opnå en bred anvendelse blandt anlægsejere landet over og blive et integreret værktøj i forbindelse med LAR.

I forbindelse med lanceringen af LARokonomi ønsker projektgruppen at indsamle udfyldte regneark til opbygningen af en database der kan danne grundlag for en mere kvalificeret analyse af udgifter afholdt i forbindelse med anlæg og drift af LAR-projekter. Ud over regnearket vil vi gerne modtage evt. beskrivelser af anlægget, herunder fotos og illustrationsmateriale.

Deres udfyldte regneark bedes venligst sendt til: LARokonomi@ign.ku.dk

Når vi har modtaget et passende antal, og senest primo 2016, vil vi forsøge at sammenstille data på tværs af anlæg. Du vil i denne forbindelse blive orienteret herom.

Har du spørgsmål til hvordan du udfylder regnearket, eller kommentarer til regnearket, skriv da venligst til Jonas Smit Andersen (josa@ign.ku.dk) eller Ida Marie Knudsen (imk@teknologisk.dk).

Regneark til registrering af anlægs -og driftsudgifter for LAR:

Excel version 2010: DownloadLARokonomi_10 (3,4 MB)

Excel version 2013: DownloadLARokonomi_13 (3,2 MB)

Vejledning til LARokonomi: DownloadVejledning til LARokonomi (1,3 MB)

Notat om udviklingen af LARokonomi: DownloadNotat om udviklingen af LARokonomi (1006 KB)

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K