Afkobling af regnvand og nedsivning i regnbede i ældrecenter i Middelfart

I Middelfart er man i gang med et større projekt med klimasikring af Kongebrokvarteret. Et af tiltagene er afkobling af regnvand fra hovedkloaksystemet afkobling af regnvand fra hovedkloaksystemet. På byens ældrecenter i Skovgade har man omdannet den tidligere parkeringsplads til en klimahave, Regnvandet er koblet fra kloaksystemet og nedsives i flere små regnbede suppleret med et større magasin, der bruges under skybrud. Beboerne på ældrecenteret og andre interesserede kan nu går ud i den smukke klimahave med pavilloner og orangeri og se på regnbedene med mange forskellige planter og det lille bassin samt bruge de udendørs musikinstrumenter, der er opstillet fx trommer og en xylofon.

Læs mere om klimatiltagene i Klimabyen Middelfart her

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K