Afkobling af regnvand og nedsivning i regnbede i skole i Brøndby

Nørregårdsskolen har tidligere været plaget af opstuvning, og man ønskede derfor en LAR løsning. Gård 1,2 og 3 er etableret 2015, og gård 4 og 5 i 2016.

Alt regnvand er afkoblet i 5 gårdrum Tagvandet bliver via åbne render og lukkede rør ledt til regnvandsgrøfter, og videre til regnbede (nedsivningsområder). Overskudsmuld fra udgravning er blevet til bakker beplantet med stauder, græsser og træer og bunden af regnbedene er blevet tilsået med en engblanding. I alle gårde er der etableret overløbsbrønd til offentlig kloak.

Vedligeholdelse af området vil være størst i starten og derefter vil stauder og græsser lukke de frie jordoverflader og anlægget kræve mindre pleje.

Åbne afløbsrender kræver løbende renholdelse for at fungere optimalt.

Links:
www.kirkegaard.nu

Nørregårdsskolen 1

Nørregårdsskolen 2

Nørregårdsskolen 3

Nørregårdsskolen 4

 

 

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K