Afkobling af vejvand i Søndergade i Middelfart

I Middelfart er man i gang med et større projekt med klimasikring af Kongebrokvarteret. Et af tiltagene er afkobling af vejvand fra hovedkloaksystemet. På Søndergade bliver fortove og vejbaner omlagt og vejvandet afkobles fra afløbssystemet. Vejvandet ledes til vejbede og afløbsrender, der forløber i den ene side af vejen

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K