Afkobling af vejvand og nedsivning i regnbede i Middelfart

I Middelfart er man i gang med et større projekt med klimasikring af Kongebrokvarteret. Et af tiltagene er afkobling af vejvand fra hovedkloaksystemet. På den øvre del af Adlerhusvej bliver fortove og vejbaner omlagt og vejvandet afkobles fra afløbssystemet. Vejvandet ledes til et stort regnbed/infiltrationsbassin anlagt på en ubenyttet del af den kirkegård, der ligger langs vejen. Regnbedet har overløb til et stort grønt område på byens stadion, der skal omdannes til en ativitetsskov. Pladsen bliver udformet som en skov med forskellige broer og lysninger til en lang række aktiviteter for borgere i alle aldre. Samtidig bliver pladsen et opsamlingsanlæg for regnvand i Klimabyen, der er Middelfarts store tiltag med klimaløsninger

Vejvandet fra sidevejen Skovbrynet afkobles ligeledes og ledes til et mindre regnbed med overløb til regnbedet på kirkegården.

Afkobling af vejvand Middelfart
Aktivitetsskoven

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K