Afkobling af vejvand og nedsivning i vejbed på Karensvej i Middelfart

I Middelfart er man i gang med et større projekt med klimasikring af Kongebrokvarteret. Et af tiltagene er afkobling af vejvand fra hovedkloaksystemet. I Skovkvarteret omkring Karensvej skal vejvandet håndteres via en naturpræget, frodig beplantning med inspiration fra den omgivende skov. Det er muligt at etablere vejbede med spredte træer, så vejen får et blomstrende og grønt udtryk, der minder om en skovbund. Det kan lade sig gøre, da kørebanen på Karensvej delvist indsnævres og det østlige fortov ryddes.

Vejbedene opsamler hverdagsregnvand, så det kan sive ned i en snoet skovbæk. I en skybrudssituation ledes regnvandet væk via kørebanen.
Alle veje i området afkobles fra fælleskloakken, så alt regnvand, der falder på vejene, håndteres på overfladen, enten i render eller regnbede langs med vejene. Fra parcelhusområderne ledes vandet videre til regnbede og Aktivitetsskoven. Herfra ledes vandet til Langedam og herefter ud i Lillebælt.

Arbejdet er i gang og forventes afsluttet ultimo 2016.

Karensvej

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K