Afkobling af vejvand på VANDVEJEN i Låsby

Som en del af det store klimatilpasningsprojekt i Låsby er den centrale vej Byskellet blevet afkoblet fra kloaksystemet med en nyudviklet vejløsning kaldet VANDVEJEN. Formålet med denne løsning, som er udviklet i et tværfagligt samarbejde under Realdania-initiativet Klimaspring, er at håndtere små og store mængder regnvand i et synligt system på overfladen der integrerer innovative vandrender og vejens profil i én samlet løsning. Det giver nemlig et stort spillerum for at skabe anderledes og spændende gaderum.

Vejvandet håndteres i en vandrende i midten af vejens nye v-profil, der sørger for, at ekstremregn forbliver midt på vejen og ikke trænger ind mod ejendommene langs vejen. Dette system giver mulighed for at kunne rumme og styre meget store vandmængder under skybrud.

Med løsningen har det desuden været muligt at synliggøre et tidligere rørlagt vandløb, som nu løber i en vandrende langs det ene fortov, hvor vandets bevægelse og lyd giver beboere og brugere en ny oplevelse af vandet og vejen. Vandløbet udgør således overgangen mellem kørebane og fortov og er sådan indrettet at vandet i hverdagssituationen løber i den øvre stålrende. Når det regner kraftigt, og den øvre rende fyldes op, udnyttes et større volumen, som er gemt i betonelementet under stålrenden.

VANDVEJEN er udviklet i et tværfagligt samarbejde mellem rådgivende ingeniør- og miljøvirksomhed EnviDan A/S, vejbelægningsvirksomhed Colas Danmark A/S og arkitekt og landskabsarkitekter Schulze+Grassov ApS. Derudover deltager Thisted Fjerritslev Cementvarefabrik A/S, Middelfart Kommune, Middelfart Spildevand A/S, Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S.

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K