Akvavejen, Tårnby

Akvavejen 1

AkvaVejen er en innovativ klimatilpasningsløsning, der har et stort potentiale i forhold til direkte nedsivning, rensning og rekreativ anvendelse af vand i tæt bebyggede boligområder. AkvaVejen er bygget op omkring en permeabel vejkonstruktion, som sikrer, at vandet hurtigt drænes fra oplandsarealerne og kan magasineres i vejens bærelag af NCC drænstabil , som har en høj hulrumsprocent. AkvaVejen afkobler helt det pågældende oplandsareal fra de offentlige ledninger og frigør således kapacitet i disse.

AkvaVejens infiltrationshastighed og magasinvolumen sikrer, at serviceniveauet lokalt forbedres markant. Vejvandet, som siver ned i AkvaVejen, ledes igennem et særligt designet filtreringssystem, bestående af flere brønde, med hver deres effektive filtermedium til fjernelse af miljøfremmede stoffer. Det rensede vand kan efterfølgende anvendes til rekreative formål eller nedsives på lokaliteten

Læs mere om Akvavejen her: https://www.teknologisk.dk/projekter/projekt-akvavejen/36225?cms.query=akvavejen

DownloadProduktblad, Akvavejen (689 KB)

 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K