Allerød Kommune. Klimatilpasning i Rørmosen

Præsentation på Rørcenterdagene 2009: DownloadRøre i Rørmosen, Allerød (5,6 MB) 

Fotos
Allerød Kommune_foto 1

Allerød Kommune_foto 2

Allerød Kommune_foto 3

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K