Andelsforeningen Marielyst – afkobling af regnvand

550 beboere i andelsforeningen Marielyst skal håndtere regnvand i forskellige nedsivningsanlæg, som grøfter, regnvandsbede og bassin. Transporten af vandet sker via render.

Samtidig bliver vejvand fra de offentlige veje i området separeret, som en del af vandselskabet Nordvands strategi for separering af vejvand. Vejvandet nedsives i regnbede langs vejene og styres via render og bump. Der afskæres regnvand fra 48.200 m2 befæstet areal. For at sikre bebyggelsen under skybrud er alle anlægselementer koblet sammen. Der er fem overløbspunkter, så regnvandet kan styres væk fra området under skybrud til Vandledningsstiens bassiner. Om vinteren vil vejvandet blive ført til kloak på grund af indholdet af salt.

Projektet forventes at være færdigt oktober 2014.

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K