Brøndbyøster skoles SFO med regnbede og nedsivning i græs

Demonstrationsprojekt med regnskove, græsbassiner og skybrudsoverløb til boldbane i forbindelse med renovering af daginstitutionens udearealer.

Projektets formål er at afkoble regnvand fra afløbssystemet i området ved at håndtere regnvandet lokalt og samtidig integrere regnvandet i daginstitutionens leg, læring og ophold. Således mindskes risikoen for opstuvningsproblemer i området nedstrøms.

Regnvandet fra tagarealerne og pladsarealerne afkobles fra fælleskloakken og håndteres lokalt i regnbede og græsbevoksede fordybninger. Nedløbsrørene drejes væk fra kloakken, og regnvandet løber i stedet i åbne render på overfladen til grønne bassiner, hvor vandet kan nedsive og fordampe.

Der er lagt stor vægt på at holde regnvandet på overfladen for at opnå stor synlighed og robusthed i projektet. I udtrykket i regnvandsløsningerne er der lagt vægt på grønne landskabelige løsninger, der er hydraulisk velfungerende og rekreative på samme tid.

Status: Indviet september 2013

Færdigetableret juni 2013

Læs mere her: DownloadProjektbeskrivelse_SFO (3,1 MB)

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K