Bykvarteret, Middelfart

Strategien består i at udnytte terrænets naturlige fald til at aflede regnvand til Lillebælt. Omkring Adlerhusvej søges flest mulige boliger afkoblet fra hverdagsregn, således regnvandet håndteres lokalt. Det er frivilligt, og man får tilslutningsbidraget tilbage samt tilladelse til overløb til vej. Det er hverdagsregn, der skal håndteres på grundene (T=2, svarende til ca 5 årlige overløb).

Bykvarteret, Middelfart, foto 1
Figur: Tagvandet føres i renderi fortovet til vejen

Gaderne i den historiske bymidte er generelt smalle, og derfor skal regnvandet her håndteres i selve vejen frem for regnbede. Hustagene mod gaden er afkoblet fra kloakken ved, at regnvandet herfra ledes direkte til vejen via render i fortovet.

I Bykvarteret etableres en enkel trugform i midten af Adlerhusvej, Skovgade, Knorregade, Smedegade og Brogade, så regnvandet kan ledes på vejen. Trugformen bliver dyb nok til, at regnvandet selv i en skybrudssituation kan ledes ned til havnen og videre ud i Lillebælt. Vejene er udført i asfalt. Bortset fra Brogade, der af historiske grunde blev udført med brosten.
 

Bykvarteret, Middelfart, foto 2
Figur: Vejprofilet er trugformet udført i asfalt

På Havnepladsen ledes regnvandet direkte til et stort sandfang og en olieudskiller inden det ledes ud i Lillebælt. Ved ekstremregn ledes regnvandet direkte til Lillebælt. Arealet med klinkemuren kan anvendes til ophold.

Bykvarteret, Middelfart, foto 3   Bykvarteret, Middelfart, foto 4
Figur: Havnepladsen med udløb til Lillebælt, og med mulighed for ophold på anlægget

Læs mere her
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K