Doktorhaven. LAR i nyt boligkvarter

Sorø Kommune kræver 0-løsning for regnvand i forbindelse med omdannelse af institutionen Philadelphia til boligkvarter. Doktorhaven i Dianalund

Doktorhaven er et privatejet område med 20 boligenheder, hvor der i henhold til lokal plan SK 24 ønskes yderligere indplaceret 50 boligenheder. Området har tidligere tilhørt institutionen Philadelphia.

Fælleskloakken i området er under ombygning til separat kloak. Det udarbejdede tillæg til spildevandsplanen kræver derfor en minimal afstrømning fra Doktorhaven fra både eksisterende og nye bygninger til den kommunale fælleskloak. Der må således højst udledes 1 l/s/ha, svarende til en nul-løsning for regnvand. Udledningen reguleres vha. vandbremse.

Kravet indebærer, at regnvand skal håndteres på egen grund. Kommunen stiller ingen krav om valg af løsning. Lodsejeren pålægges at afholde alle udgifter.

 

Ole EkstrandOle Ekstrand, Sorø Kommune: Det centrale for kloakforsyningen er, at fælleskloakken og renseanlægget bliver aflastet ved at kræve en 0-løsning for regnvand. Det sikrer en reduktion i slamflugt fra renseanlæg og reduktion af overløb fra fælleskloak på trods af de ekstra boliger. Jeg forventer, at ejeren skaber et rekreativt, landskabsbaseret anlæg til håndtering af regnvandet. Men det er også muligt, at ejeren primært vælger usynlige faskine-løsninger.”

ØkonomiDoktorhaven_Foto i tekst
Etableringsomkostninger for faskiner: Det forventes at der skal anvendes fra 3 til 20 regnvandskassetter pr. parcel.

Drift og vedligehold
Det påhviler lodsejeren at foretage drift og vedligehold af anlæggene på privat grund

Opland
Boligområde på 3,18 ha

Hydraulisk kapacitet
Dimensionsgivende regn: 154 l/s/ha
Maksimal afstrømning fra Doktorhaven: 1 l/s/ha

Rensning
Det sker ingen rensning.

Placering
Doktorhaven ligger mellem Doktor Sellsvej i N, Holbergsvej i Ø og Rønnebærvej i S og V.

Kontaktperson
Navn: Ole Ekstrand
Organisation: Sorø Kommune
E-mail: olek@soroe.dk
Telefon: 57 87 63 78

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K