Egelundsparken. Håndtering af afkoblet regnvand

Artikel af Søren Gabriel og Hans Henrik Høgh: ”Regnvandsbassiner – spildevandsteknik med plads til storken”:
http://www.orbicon.dk/page589.aspx?recordid589=121

Danmarks fugle og natur, omtale af Egelundsparken:
http://www.fugleognatur.dk/lokalitetintro.aspx?ID=25937

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K