Ejersmindevej

 Ejersmindevej i Odense. Frivillige aftaler om køb af 7 parcelhuse til udvidelse af regnvandsbassin

I både 2006 og 2007 har otte grundejere måttet fraflytte deres huse, for at husene kunne renoveres efter oversvømmelser fra et nærtliggende bassin, der under kraftig regn modtager regnvand fra et separatkloakeret opland. For at kunne udvide bassinets kapacitet har syv af de berørte grundejere foreslået, at VandCenter Syd opkøber deres ejendomme. Fem af ejendommene støder direkte op til eksisterende bassin, og to ejendomme ligger på den anden side af villavejen. Med opkøbet kan det eksisterende bassin udvides til ca. 7.000 m3.

Opkøbsløsningen er valgt gennem en proces med borgerinddragelse, hvor 10 andre løsningsmuligheder blev valgt fra. Den store udfordring var at fastsætte rimelige priser på ejendommene. Grundejerne valgte en model, hvor prisen baseres på gennemsnit af tre vurderinger fra tre ejendomsmæglere med lokalkendskab, udpeget af grundejerne og godkendt af VandCenter Syd.

Områdets rekreative værdi bliver med løsningen forbedret med regnvandsbassiner, beplantninger og nye stier langs kanten af de nye regnvandsbassiner. I projektet indgår desuden etablering af et nyt regnvandsbassin på Mågebakken på ca. 3.000 m3. På den måde opnås der et samlet bassinvolumen på 10.000 m3.

Nena Kroghsbo, VandCenter Syd: ”Det er meget vigtigt at understrege, at hvis det ikke havde været muligt at opnå disse frivillige aftaler, havde vi ikke valgt at ekspropriere, men i stedet fundet en anden løsning på problemet.”


Økonomi
Etableringsomkostning: ca. 30 mio. kr.

Opland
Boligområde på 89 ha.

Hydraulik
Dimensionsgivende regnskyl: 50 års regn
Permanent bassinvolumen: 500 m3
Magasin volumen i bassinerne: Ejersmindevej: 7.000 m3, Mågebakken: 3000 m3
Bassinet er en del af ledningssystemet, hvilket er ensbetydende med, at der ikke er afledning til recipient, men til kloak. Der er derfor intet overløb.

Placering
Ejersmindevej, 5250 Odense SV
GPS: N 55º 21.976' Long: E 010º 21.061'
Googlemap link: http://maps.google.dk/?ie=UTF8&ll=55.365911,10.351734&spn=0.001915,0.00338&t=h&z=18

Kontaktperson
Navn: Nena Kroghsbo
Organisation: VandCenter Syd
E-mail: nk@vandcenter,dk
Telefon: 63 13 23 17

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K