Faskine (hybridfaskine) ved parcelhus

Begrebet hybridfaskine er født på Flyvestation Karup i 2008.

Hybridfaskinen kom til verden med baggrund i de problemer, der har vist sig at være med de såkaldte kassettefaskiner, der for alvor fik sit gennembrud ved årtusindskiftet.

På flyvestation Karup er der lavet adskillige af disse faskiner, og det har i tidens løb undret, at de i mange tilfælde ikke fungerede optimalt. Første teori var, at der opstod luftlommer i faskinerne, således at vandet ikke kunne løbe ind, men ved opgravning og inspektion kunne det konstateres, at den fiberdug, der var lagt rundt om kassetterne, var blevet belagt med et 2-3 mm tykt lag af skidt på den indvendig side, hvilket forhindrede vandet i at trække ud i jorden.

Det har således vist sig at være en dårlig ide at anvende fiberdug omkring kassettefaskiner.
Et andet problem, som ved inspektionen blev konstateret var, at en type faskine, som er lavet af sammensvejsede netrør havde det svært i indløbet, idet blade og andet større skidt ikke kunne komme forbi netmaskerne, og således hobede sig op med tilstopning af indløbet til følge.

Det var således behov for at tænke nyt, og her opstod tanken med en hybrid løsning, hvor gammelt og nyt forenes.

De gamle stenfaskiner var faktisk gode. 
De havde en fin evne til på en naturlig måde at bortlede vandet til de omgivne jordlag.

Kassetterne har den gode egenskab, at næsten hele kassettens volumen er luft, og derfor kan indeholde meget vand, altså en tankfunktion.

At forene disse egenskaber måtte være løsningen, og hermed blev den første hybridfaskine, konstrueret, tegnet og navngivet, af Ingeniør Christian Ramsgaard ved Byggestøttecenter Midtjylland på Flyvestation Karup i tæt samarbejde med Rørproducenten Wavin A/S  og Flyvestationens faste Entreprenør Niels Pedersen. 
Faskinen skulle betjene et godt 6000 m2 stort areal ved Hangar 3.

Wavin A/S, havde netop lanceret en ny kassette ved navn Q-bic. Disse kassetter har den helt fantastiske egenskab, at de, når de er monteret liggende efter hinanden, danner to parallelle rør, som gennem et opføringsrør kan inspiceres og renses. Disse kassetter var naturlige at anvende, og gennem omtalte samarbejde blev faskinen etableret i efteråret 2008.

Se mere: www.hybridfaskiner.dk

Hybridfaskine

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K