Flyvestation Karup. Bortledning af tagvand til kombifaskiner (hybridfaskiner)

På flyvestation Karup er der lavet adskillige af faskiner med plastkassetter, og det har i tidens løb undret, at de i mange tilfælde ikke fungerede optimalt. Første teori var, at der opstod luftlommer i faskinerne, således at vandet ikke kunne løbe ind, men ved opgravning og inspektion kunne det konstateres, at den fiberdug, der var lagt rundt om kassetterne, var blevet belagt med et 2-3 mm tykt lag af skidt på den indvendig side, hvilket forhindrede vandet i at trække ud i jorden.

Der er andre, der har gjort lignende erfaringer, nemlig, at vandet ikke kan løbe gennem fiberdugen, heller ikke når den er helt ny.

For at komme uden om brug af fiberdug ved kassetter har Ingeniør Christian Ramsgaard ved flyvestation Karup udvikle en faskinetype ”hybridfaskine”, der en kombination af en faskine med kassetter og gammeldags sten (der ikke kan trænge gennem overfladen på kassetterne). Se mere på www.hybridfaskiner.dk

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K