Forsinkelse af regnvand i Sønderborg i de 5 haver

Sønderborg har gentagne gange haft problemer med oversvømmelser som følge af monsterregn. Derfor gik Sønderborg Forsyning sidste år i gang med at anlægge et LAR-projekt bestående af fem regnvandshaver, som skal forsinke regnvand fra skybrud og medvirke til at forhindre fremtidige oversvømmelser. Haverne står nu færdige og bruger regnvand som en ressource til at skabe et rekreativt område i Digterkvarterets fælles baghave.

Bassinerne eller regnhaverne er blevet anlagt som fem sammenhængende bassiner med hver sin beplantningskarakter, og fem områder med bakker til forskellige aktiviteter for både børn og voksne.

Vandet løber på forskellig vis gennem bassinerne fra øst og vest mod det centrale bassin med permanent vandspejl. De forskellige plantetyper skaber vidt forskellige karakterer i bassinerne - forskellige haver.

Den karakteristiske beplantning omkring bassinerne lægger navn til de fem haver - Aspe-haven, Elle-haven, Siv-haven og Den blomstrende have - som er såkaldte tørbassiner, der kun fyldes med regnvand, når vandstanden i det centrale og største bassin Vandspejlet stiger.

Sønderborg figur a

Se mere her:
http://www.grontmij.dk/DK/Baeredygtighed/Vand/Pages/forsinkelse-regnvand-soenderborg.aspx
http://sonfor.dk/?p=1893
http://sonfor.dk/?page_id=1324

Sønderborg foto 1

Sønderborg foto 2

Sønderborg foto 3

Sønderborg foto 4

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K