Forsinkelsesbassiner, Ringkøbing-Skjern

Ringkøbing Skjern Forsyning har anvendt Enregis Controlbox og X Box regnvandskassetter til 2 større forsinkelsesbassiner. Ved en legeplads i Tarm har forsyningen etableret et bassin, der kan opsamle ca. 650 m3 regnvand.  Og ved en markedsplads også i Tarm er der nedgravet et bassin, der forsinker ca. 360 m3 regnvand.  

Selvom bassinet til de ca. 350 m3 er 60 meter langt x 10 meter i bredden, er det kun nødvendigt med 2 inspektions-/spulekanaler, som består af Enregis Controlbox kassetter i størrelsen 60 x 60 x 60 cm:

Ringkøbing Skjern
2 inspektion-/spulekanaler i form af Enregis Controlbox kassetter suppleret med X Box kassetter. 

Bassinet til de ca. 370 m3 er gravet ned på et sted med en forholdsvis høj grundvandsstand.  Men det har alligevel været muligt at dimensionere det sådan, at forsinkelsesbassinet er opdriftssikret selv i tom tilstand.

Kontaktpersonen (rådgiver/konsulent/forsker/producent/forsyning/kommune) udtaler:
Efter installationen har det været nødvendigt at rense inspektionskanalerne for aflejringer af en vis mængde okker. Samtidig har det været nødvendigt at aflede en mindre mængde vandvolumen med denne forurening for ikke at få nye aflejringer.

Etableringsomkostninger: (i kr. pr. red. ha.)
Kontakt Enregis Scandinavia for pris på de elementer, de 2 bassiner består af. 

Drift og vedligehold:
Sandfang ved indløb skal renses regelmæssigt for at sikre, at der ikke ophobes smuds, jord mv. i bassinerne. Men sker dette alligevel kan de 2 inspektionskanaler relativt nemt højtrykspules uden at der sker aflejringer i den øvrige del af bassinerne.

 

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K