Gedvad, Gladsaxe

Den primære problemstilling var oversvømmelse, som skulle løses igennem forsinkelse og opmagasinering af regnvand. løsningen er skræddersyet til kvarteret og indeholder nedsivningsanlæg, der mindsker trykket på kloakkerne i området

I Gedvad er der både vejbede og permeable parkeringspladser, der har til formål at nedsive vandet. Hovedparten af anlægget består af beplantede bede med nedsivning igennem filtermuld. Under filtermulden er der anlagt et stort antal faskiner, der er forbundet med drænledninger, som leder overskydende vand til et bassin. Dermed sikres, at regnvandet forsinkes og siver til grundvandet i stedet for at løbe i kloakken.

Gedvad, figur
Figur 1: Gedvad område 1 er markeret med gult og Gedvad område 2 med grønt

Område 1 er det nordlige område, som indeholder Marsk Stigs Alle, Erik Glippings Alle, Peder Hesselsvej og Abelsvej, Område 2 dækker Kornmarken, Oldmarken og Bondemarken samt vejene herimellem.

Læs mere om projektet her

 

 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K