Glisholm Sø, Odense

Glisholm Sø er ét af de største regnvandsbassiner i Odense. Søen beskytter Lindved Å mod oversvømmelser ved kraftig regn ved at opmagasinere og tilbageholde regnvand. Anlægget af søen har bl.a. været med til at mindske den risiko. Glisholm Sø er i dag Odenses største sø med et samlet vandareal på 70.600 m2 . I alt udgør søen inkl. naturområde 127.000 m2 , se figur 1 og 2. Søen er derudover udstyret med et sandfang, som fjerner sand, grus og olierester, der kan komme med regnvandet fra veje og fortove, så søen holdes ren.

Ud over at fungere som klimatilpasningsanlæg er der også fokuseret på naturbeskyttelse, og at området skal kunne fungere rekreativt. Odense Kommune betegner selv Glisholm Sø som et ”Kinderæg af klimatilpasning, naturbeskyttelse og rekreativ værdi”.

Læs mere her

 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K