Godsbanearealet – en ny LAR-bydel i Aalborg

Med baggrund i et initiativ om at etablere en uddannelsescampus på DSB Ejendomsudviklings areal mellem busterminalen og Dag Hammerskjølds Gade blev det ultimo 2008 besluttet at igangsætte en gradvis omdannelse af hele Godsbanearealet. Planprocessen er nu gennemført med offentlig debat, arkitektkonkurrence og opfølgende lokalplanlægning. 

Visionen
Det er visionen at skabe et grønt byområde, der bygger på sundhed og bæredygtige principper. Der skal sættes fokus på videnbyen og det aktive byliv, og der skal skabes et frugtbart samspil mellem Godsbanearealet, Østerådalen og de omkringliggende byområder. Herudover er det ønsket at eksperimenterende arkitektur og kreativ genbrug af kulturhistoriske spor skal være med til at skabe identitet i den nye bydel.

Seneste nyt
Planerne for Godsbanearealet blev vedtaget i december 2010. Som bilag til lokalplanen er der udarbejdet et kvalitetsprogram, som beskriver koncepter for bebyggelser, opholdsarealer, vej og stier.

Fra området må der kun ledes 1 l/s x ha til afløbssystemet. Vandet håndteres i kanaler og bassiner, der anvendes grønne tage, sportsbaner og pladser der kan anvendes til opmagasinering af vand.

Stykgodsterminalbygningen danner ramme om forskellige midlertidige aktiviteter: Adapted Movements, Løvvangens Unicykelklub, Nordjyllands Inline Motionister og Aalborg Basket 2005, Indoor/Outdoor. Herudover har bygningen været udlånt til en endags metalfestival i juli 2011 og til et modeshow i september 2011.

Der var 1. spadestik for studenterkursets byggeri (op imod Jyllandsgade) den 5. maj 2011 og for ungdoms- og familieboligerne den 23. juni 2011.

Første del af byggeriet blev indviet i 2014.

Læs mere på Aalborg Kommunes hjemmeside her.

Se folder om projektet her.

Der er udarbejdet en kortfilm om projektet, se den her

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K