Grønt tag i Birkegade, København

Kort om denne case

Birkegade foto 1
Foto: JDS Architects, se jdsa.dk

Det grønne tag i Birkegade (ved Sct. Hans Torv på Nørrebro, København) er et eksempel på en boligforening, der tør tænke alternativt og til gengæld får en spændende ejendom. Ejendommen får en etage mere og beboerne får lavet hele deres fælles tag om til én tagterrasse. Blandt andet med en mere end 160 m2 stor, grøn bakke.

Foreningen får et grønt område på størrelse med to badmintonbaner ovenpå, midt i et af Københavns tættest bebyggede områder. Den nye etage og det specielle opholdsområde stiller også store krav til forstærkning af den 120 år gamle ejendom, der fremover skal bære en betydelig ekstravægt.

Som en ekstra udfordring ligger de stabiliserende vægge på den nye etage ikke oven på de stabiliserende vægge længere nede i bygningen. Det giver behov for anvendelsen af lodrette gitterkonstruktioner i stål og træ, samt vandrette skivekonstruktioner i tag- og dækkonstruktion. Endelig er næsten alle bygningens indervægge konstrueret i bindingsværk, som er kendt for deres mildest talt manglende restbæreevne.

Projektet er tegnet af JDS Architects og beregningerne er lavet af EKJ Rådgivende Ingeniører for andelsboligforeningen Birkegade 4-6. LOGIK & CO. står for udførelsen af det komplicerede byggeri.

Balder Johansen, Logik & Co:  "Kravet var, at taget max måtte veje 200 kg/m2 i vandmættet tilstand".

Drift og vedligehold
Det er endnu ikke muligt at sige noget om drift og vedligehold, da det er et forsøg på at etablere noget helt nyt. Men selvfølgelig skal græsset slås.

Kontaktperson
Navn: Balder Johansen
Organisation: Logik & Co
E-mail: logik@logik.dk
Telefon: 35 24 11 03

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K